Le site Coach On Line en chargement

Capture-d’écran-de-2020-09-23-20-41-42-1200x675.png

23 septembre 2020 Non classé0

Czy Nowa Normalność Cię dotyczy ? Jeśli odpowiesz « Nie », znaczy to tylko tyle, że jeszcze jej nie dostrzegasz. We wszystkich innych przypadkach różnica w odpowiedzi będzie polegać jedynie na skali tego wpływu, jego bezpośredniości i oczywiście kierunku.

Nowa Normalność jest FAKTEM czyli czymś, co istnieje niezależnie od tego czy się z nią zgadzamy i czy jesteśmy jej świadomi. Przez ostatnie kilka miesięcy kolejne kraje na świecie wkraczały jeden po drugim w covidową rzeczywistość, której głównym wyznacznikiem były restrykcje wolności osobistych i obywatelskich oraz intensywne, regularne informowanie o alarmującej sytuacji sanitarnej, wzbudzające strach, niepewność oraz podatność na rozmaite teorie spiskowe żerujące na emocjonalności i niewiedzy społeczeństw. Zresztą, wobec koronawirusa w wersji covid-19 nawet wybitni i doświadczeni lekarze i naukowcy nie są całkowicie pewni swoich konkluzji.

I tu dochodzę do pierwszej z wielu cech Nowej Normalności : jej nieprzewidywalność. Oczywiście w tzw. Poprzedniej Epoce też mieliśmy jakąś dozę nieprzewidywalności, ale na nieporównanie mniejszą skalę. Nawet margines ryzyka był w jakimś stopniu oszacowany, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Z rzeczy najprostszych możliwe było np. zaplanowanie wyjazdu wakacyjnego lub biznesowego, czy też zorganizowanie konferencji nawet (albo raczej zwłaszcza) z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dziś trudno jest przewidzieć czy w ogóle podroż w konkretnym kierunku lub konkretnym terminie się odbędzie w perspektywie 30 dni, bo decyzje umożliwiające przemieszczanie się lub zamykanie całych regionów są komunikowane praktycznie z dnia na dzień. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo trudno jest stworzyć jakakolwiek rozsądną strategię nie mając u jej podstaw choćby ogólnych założeń stałych.

Tak wiec, czy tego chcemy czy nie, czy to lubimy czy nie, czy mamy ku temu zdolności czy nie – musimy nauczyć się żyć i funkcjonować z elementem niepewności.

Drugą cechą Nowej Normalności jest to, że nie na wszystkie osoby i nie na wszystkie branże wpłynęła ona z taką sama silą. Są dziedziny, w których nastąpiła prawdziwa rewolucja, a są i takie, które z ulgą wróciły do funkcjonowania w starym systemie i bardzo lubią myśleć, ze żadna zmiana ich nie dotyczy (czyli mówiąc językiem psychologii wykazują klasyczne wyparcie ze świadomości)

Po trzecie, nawet jeśli Nowa Normalność nas akurat nie dotyczy bezpośrednio, może bardzo wyraźnie wpływać na nasza codzienność pośrednio, poprzez osoby lub firmy z naszego otoczenia, u których duże zmiany które zaszły, są następnie przekładane na ich dalsze otoczenie. W tej kategorii można przytoczyć przykład z grupy zachowań społecznych : możemy być poproszeni o zachowanie dystansu i używanie maseczki ochronnej w sytuacjach nawet nie wymaganych przez prawo, ale które wynikają z obaw naszego rozmówcy. Tak więc pośrednio wpłynie to naszą sytuację, mimo że sami możemy nie podzielać jego obaw.

W czwartej kolejności, Nowa Normalność nie zawsze ma ten sam kierunek : oczywiście dla zdecydowanej większości osób i branż jest to kierunek negatywny powodujący spadek obrotów i zwiększenie kosztów działania, często utratę źródła zarobkowania. Jednak dla prężnych sektorów IT, sklepów internetowych, usług dostawczych, telekomunikacyjnych, artykułów medyczno-sanitarnych pandemia i jej efekty spowodowały bardzo dynamiczny i lukratywny wzrost zapotrzebowania na ich towary i usługi, często na granicy wydolności. Czyli w przeciwieństwie do poszkodowanej większości, niektóre dziedziny odnotowały super-koniunkturę.

Nowa Normalność nie trwa jeszcze wystarczająco długo, aby do jej zrozumienia można się posłużyć wypracowanymi modelami. Moim zdaniem, wciąż jesteśmy w fazie wnikliwej obserwacji i analizy ; za wcześnie jeszcze na miarodajne wnioski. Jedno jednak możemy zrobić już teraz : otworzyć wszystkie nasze receptory intelektualne i emocjonalne, aby jak najwięcej dowiedzieć się i zrozumieć z procesów, które zachodzą wokół nas. Łącząc i interpretując fakty, zapamiętując konteksty, dajemy sobie większe szanse na wyjście z kryzysu obronną ręką. Jeśli zaś chodzi o umiejętności miękkie, zachęcam Was do pracy nad własnym rozwojem osobistym : nad podejściem do zmiany, nad komunikacją, nad elastycznością… Mogłabym jeszcze długo wymieniać te cechy, ale najważniejsze jest to, abyście sami zdefiniowali u siebie obszary wymagające pracy i w racjonalny, zorganizowany sposób do niej przystąpili. TO JEST TEN MOMENT! Sukces, jaki odniesiecie spowoduje, że spojrzycie na Nową Normalność z innej perspektywy i że będzie ona dla Was pasjonującym wyzwaniem, a nie koszmarem na jawie.

Malgorzata Saadani

Coach ICC

Conférencière et médiatrice

#homeoffice #googleads #koronawirus #flashcoaching #instagram #zmiana #kwarantanna #international #development #strategia #sukces #business #hybride #strategia #organisation #mindfulness #natura #szczescie #nadzieja #dobro #influence #coaching #linkedin #facebookads #instagram #covid19 #nowanormalnosc #newnormal


Malgorzata-Saadani-1200x1341.jpg

21 septembre 2020 Non classé0

https://lematin.ma/journal/2020/vos-collaborateurs-ont-mal-reprendre-travail-essayez-lonboarding/344739.html

La contribution exclusive de coach Malgorzata Saadani au dossier paru dans Le Matin:

Pensez-vous que les collaborateurs de retour sur les lieux de travail doivent faire de nouveau l’objet d’un processus d’intégration ? Quel en est l’intérêt ?

Certainement oui ! La situation dans laquelle les entreprises se sont trouvées suite à l’annonce de la pandémie et à la panoplie des nouvelles contraintes exige un travail minutieux de réorganisation pour observer les nouvelles normes d’hygiène et de sécurité au travail, y compris dans leur aspect humain et relationnel.

La Nouvelle Normalité dont il s’agit, touche tout particulièrement le milieu professionnel où réduire la marge d’incertitude et de risque d’erreur est primordiale pour rebondir après un tassement sérieux du chiffre d’affaires dont on ne connaît pas encore la dimension définitive. L’étendue des changements au sein des entreprises est extrêmement variable en fonction des 2 paramètres : le premier étant la spécificité du secteur et sa vulnérabilité face à la crise actuelle, le deuxième – son propre historique en matière de gestion du capital humain. Autrement dit, une société dont l’activité est liée p.ex. au tourisme ou à l’événementiel aura beaucoup plus d’effort à fournir, tout comme celle qui n’était pas rigoureusement gérée avant la crise.

L’intérêt d’une vraie réintégration de l’ensemble du personnel aurait un triple avantage : elle marquerait une étape franchie d’une manière très claire pour l’ensemble du personnel, elle galvaniserait la solidarité et la cohésion en interne, et aussi elle permettrait de rattraper les erreurs passées et instaurer par la même un modèle de fonctionnement plus efficient et plus adapté au nouveaux défis.

Comment reconnecter un collaborateur avec son environnement de travail, ses collègues et le management ?

Je pense que c’est une période qui révèle déjà beaucoup de vérités sur la gestion RH dans les entreprises : une résultante de ce que ces relations étaient « avant », de comment elles étaient préservées pendant le confinement et quelle stratégie a été adoptée pour le « post-Covid ».

Sans parler du fait que ce jeu de vérité grandeur nature concernera aussi tout le monde à titre individuel : qui a été à la hauteur en temps difficiles ? Qui a assumé ses responsabilités et qui les a esquivées ? Qui était solidaire ? Qui s’est révélé opportuniste ?

Du point de vue pratique, il y a donc un nouveau modèle de fonctionnement à réfléchir et à réaliser, le plus souvent hybride présentiel-digital, rigoureusement préparé à la mode du protocole diplomatique : le cadre est fixe, mais au sein de ce cadre il y a la possibilité des aménagements contrôlés.

Une fois le modèle établi, la direction devra le communiquer à l’ensemble des collaborateurs, avec l’appui du management de proximité qui saura trouver les mots justes pour expliquer et aussi pour se tenir prêt à aider l’implémentation des consignes.

Quelles sont à votre avis les clés de succès d’un processus d’onboarding post-Covid ?

Comme dans chaque processus de changement c’est – à mon avis – la bonne communication transparente et bien maîtrisée qui me paraît une condition absolument nécessaire. Dans ce cadre, j’insiste sur ses deux aspects principaux, notamment la compétence technique et la capacité d’écoute.

Deuxièmement, la réintégration des collaborateurs selon les canevas modifiés stipule la mise à leur disposition des outils adéquats pour réaliser les missions. A titre d’exemple, si l’entreprise propose le télétravail partiel, elle doit équiper son employé d’un ordinateur correctement configuré (logiciels, accès à l’intranet etc.) et s’assurer de la qualité de sa connexion internet à domicile (p.ex. prendre en charge une partie de ses frais d’abonnement personnel ou fournir un outil de connexion portable).

Troisièmement, c’est une occasion pour démontrer la créativité dans la recherche des « pontages » qui soutiendront les efforts de cohésion dans le monde de travail hybride : qu’est-ce qui peut maintenir le lien social et amical habituel ? La question reste ouverte et les réponses seront trouvées au cas par cas, adaptées pour chaque entreprise et sa spécificité.

Enfin, dans la situation où les contraintes formelles liées à l’épidémie peuvent encore varier à tout moment et sans préavis, il est très important pour tout le monde de garder la souplesse et la réactivité dans le fonctionnement quotidien. La préservation de ses deux qualités et leur renforcement tant au niveau individuel que collectif faciliteront non seulement la réintégration dans des conditions changées mais permettront également de mieux aborder l’avenir plutôt imprévisible.

#stratégie #hapiness #teletravail #coronavirus #changement #flashcoaching #instagram #confinement #international #developpement #statistique #stratégie #créativité #googleads #succès #business #bienetre #gestion #masque #respect #souplesse #adaptation #tétu #hybride #organisation #habitude #pleineconscience #naturel #simplicité #influence #covid19


Capture-d’écran-de-2020-09-14-13-51-22-1200x675.png

14 septembre 2020 Non classé0

Êtes-vous concerné par la Nouvelle Normalité? Si la réponse est „non” c’est juste parce que vous ne la voyez pas encore. Dans tous les autres cas, les réponses à cette question vont varier en fonction de l’étendue des changements vécus, la force de leur impact et bien sûr leur nature.

La Nouvelle Normalité est un FAIT donc par définition elle existe, peu importe si nous en sommes conscients et si nous l’apprécions. Durant ces derniers mois, tous les pays entraient les uns après les autres dans la réalité covid, marquée par les restrictions des libertés personnelles et citoyennes. Les communiqués réguliers, fréquents et alarmants sur la situation sanitaire provoquaient la peur, le sentiment d’instabilité et exposaient les personnes fragilisées au stress et aux multiples théories de complot. D’ailleurs, face au coronavirus en sa version Covid-19, même les éminents chercheurs et les médecins expérimentés ne se prononcent pas encore d’une manière totalement univoque et affirmative.

Le premier signe distinctif de la Nouvelle Normalité c’est donc son imprévisibilité. Bien sûr, avant et depuis toujours les choses n’étaient pas à 100% prévisibles, mais à l’échelle raisonnable et maîtrisable on pouvait faire des projets. Aussi bien en business que dans la vie courante, la marge du risque faisait l’objet des estimations et ça tenait la route. Pour citer les exemples les plus simples, il était possible de planifier ses voyages ou d’organiser une conférence professionnelle quelques mois à l’avance. Aujourd’hui, il est difficile de prévoir si le voyage vers une destination donnée sera possible à l’horizon de 30 jours: les décisions administratives concernant les restrictions de déplacements sont prises souvent du jour au lendemain et concernent soit les pays entiers, soit certaines régions. En plus, ces nombreuses régulations changent fréquemment.

Du point de vue d’un chef d’entreprise, il est très compliqué d’établir une stratégie d’activité à moyen ou long terme sans avoir au moins les grandes lignes des conditions stables, chose qui est devenue quasi impossible à l’heure actuelle.

En somme, qu’on le veuille ou non, qu’on l’aime ou non, qu’on ait le talent d’improviser ou non – nous devons juste apprendre à fonctionner avec un élément d’instabilité permanent.

Deuxièmement, la Nouvelle Normalité n’a pas impacté toutes les personnes et tous les secteurs avec la même intensité. Il y en a qui ont subi une véritable révolution, et il y en a qui sont retournés vite et avec soulagement à l’ancien ordre des choses, et qui se plaisent à croire qu’ils ne sont pas concernés par un quelconque changement. Autrement dit, sous cet aspect-là ils sont dans le déni.

Troisièmement, même si la Nouvelle Normalité ne nous touche pas directement, elle peut impacter notre quotidien d’une manière indirecte, à travers les personnes et les entreprises, qui elles ont subi les changements, et qui les relayent et les communiquent à leur environnement. A titre d’exemple, nous pouvons citer un cas de la vie sociale: nous pouvons être demandés de garder la distance de sécurité et utiliser le masque de protection dans les situations qui ne sont même pas exigées par la loi, mais qui résultent des craintes de notre interlocuteur. Donc, de cette façon ces préoccupations vont nous impacter concrètement, même si nous ne partageons pas ces opinions.

Quatrièmement, la Nouvelle Normalité n’a pas pris la même signification et la même direction pour tout le monde. Bien sûr, pour une grande majorité des personnes et des secteurs, c’est une tendance négative marquée par la chute du chiffre d’affaires et l’augmentation des coûts du fonctionnement, parfois même la perte pure et simple d’une source de revenus. Mais pour les domaines dynamiques des nouvelles technologies, les magasins en ligne, les fournisseurs de télécoms, les sociétés de livraisons et tout ce qui se réfère à l’équipement médical, la pandémie a mobilisé une très forte demande pour leurs produits et services, parfois même à la limite de ce qu’ils sont capables de fournir. Donc, contrairement à la majorité sinistrée, ces secteurs-là bénéficient d’une conjoncture exceptionnelle.

La Nouvelle Normalité ne dure pas encore assez longtemps pour pouvoir modéliser son fonctionnement. A mon avis, nous sommes toujours au stade d’observation attentive et de l’analyse des données; il est vraiment trop tôt pour formuler les conclusions valables.

Néanmoins, vous pouvez faire une chose: ouvrir tous vos capteurs intellectuels et émotionnels pour apprendre le maximum des processus qui se déroulent devant vos yeux et autour de vous. En collectant et en interprétant les faits, et en en mémorisant les contextes vous multipliez vos chances d’apprivoiser la Nouvelle Normalité, y trouver votre style et votre place, en contournant la crise en cours.

Aussi, je vous encourage vivement à perfectionner vos compétences personnelles: votre approche du changement dans la vie, votre communication, votre souplesse et capacité d’adaptation… Je pourrais en énumérer davantage, mais il est plus intéressant que vous les définissiez vous-mêmes, et que vous abordiez ce travail d’une manière rationnelle et bien structurée. C’EST LE MOMENT DE LE FAIRE! Votre succès dans cette voie vous permettra de regarder la Nouvelle Normalité d’une autre perspective. Ainsi, elle deviendra pour vous un défi passionnant et non pas un cauchemar en temps réel.


Capture-d’écran-de-2020-09-09-19-10-50-1-1200x675.png

10 septembre 2020 Non classé0

La crise sanitaire a modifié en profondeur notre vie quotidienne. Certes, nous manquons de visibilité quant à notre avenir, aussi bien personnel que professionnel, mais une chose est sûre, c’est que le monde dans son ensemble ne sera plus jamais identique à celui d’autrefois. Désormais, nous serons obligés de composer avec ce que l’on appelle «la nouvelle normalité». Des explications avec Malgorzata Saadani, coach ICC, conférencière et médiatrice.

Conseil : En cette période de crise sanitaire, on parle de plus en plus du concept de la «nouvelle normalité». Concrètement de quoi s’agit-il ?
Malgorzata Saadani : Le terme «nouvelle normalité» est apparu d’abord dans les discussions, puis dans les écrits à la suite d’une conclusion générale que la survenue du coronavirus avait définitivement changé le visage du monde que nous connaissions. Son caractère global et la profondeur de son impact jamais vus auparavant ont fait que le monde dans son ensemble ne sera plus jamais identique à celui d’autrefois, quelle que soit la vitesse du retour à l’activité dite «normale». Le rouleau-compresseur de la maladie elle-même, des peurs légitimes, des théories du complot, des confinements et de la crise économique est passé par là, et nous sommes actuellement au stade de la recherche du nouvel équilibre tout en admettant que ni le virus ni la crise économique ne sont encore terminés. La «Nouvelle normalité» est donc un défi institutionnel et individuel de trouver les points de repère sur lesquels on pourra construire l’avenir.

Qu’est-ce que cela implique pourla vie en entreprise ?
Au sein d’une entreprise, il y aura deux aspects majeurs qui canaliseront l’attention. Le premier c’est tout naturellement la sécurité sanitaire au travail et sa conformité avec la législation en cours qui change en permanence dans le but de s’adapter au mieux à la situation épidémique. Le deuxième, c’est un défi de l’innovation et de la recherche pour préserver la viabilité économique de l’entreprise à court et moyen termes et de garantir son développement stratégique à long terme. De ce point de vue, la «Nouvelle normalité» est un challenge qui va départager les vrais leaders visionnaires des simples administrateurs.

Quels sont les nouveaux enjeux pour les managers d’entreprises ?
D’après ma connaissance des profils et aussi d’après l’observation du terrain, la première compétence sollicitée actuellement chez un manager est sa capacité de gestion de crise dans le sens le plus large du terme, ce qui va avec les attributs qui le rendent possible : le sang froid, l’aptitude de communication, la réflexion cartésienne, la souplesse, la rigueur, la capacité d’adaptation et l’anticipation. Pour ainsi dire, les qualités regroupées d’un bon général sur le front. Finalement, ce n’est pas pour rien que «L’Art de la guerre» de Sun Tzu (datant pourtant de l’antiquité) a toujours été une lecture recommandée aux leaders en business. Évidemment, cette liste ne serait pas complète sans la créativité et l’empathie puisqu’il s’agit de diriger des Hommes et d’assumer une certaine responsabilité sociale de l’entreprise. D’ailleurs, c’est le bon moment pour vérifier l’application pratique de toutes les stratégies et réalisations RSE si fièrement présentées depuis des années sur les forums professionnels et dans les médias.
Qu’en est-il dans la pratique aujourd’hui ? Est-ce possible de s’attendre à ce que toutes ces qualités managériales soient réunies chez une seule personne ? On peut toujours l’espérer, mais il suffit qu’un manager éclairé et averti soit conscient de ses propres atouts et limites, et qu’il s’entoure des collaborateurs dont les compétences particulières pourront le soutenir et compléter dans ses efforts.
Les managers et les RH sont appelés à cultiver les aspects positifs pour mieux dépasser cette épreuve et s’adapter aux changements. Par quels moyens doivent-ils relever ce défi ?
Je pense qu’ils doivent commencer par soi-même pour montrer le bon exemple à suivre. C’est une belle occasion pour démontrer l’efficacité des nombreuses formations en développement personnel et en management moderne qu’ils ont certainement suivies à la demande de l’entreprise durant ces dernières années. Si revoir la documentation et se souvenir des enseignements ne sont pas suffisants pour faire face à la situation, ça sera peut-être le moment de se faire accompagner par un coach expérimenté ou de compléter les connaissances grâce aux outils d’e-learning. Quels que soient les enjeux du travail quotidien, la crise exige des managers l’abandon du superflu pour mieux se concentrer sur les actions essentielles. Dans cette voie, les valeurs partagées et inscrites sur la charte des valeurs communes constituent un socle incontournable et un outil tout trouvé. Qui se rappelle aujourd’hui des séances de cohésion d’équipes consacrées à ce sujet ? Pourtant, poser le regard sur ces contenus permet de trouver une bonne perspective et de voir la situation sous tous ses aspects.

Côté salariés, quelles sont les compétences à développer pour mieux vivre dans cette nouvelle normalité ?
Au sein d’une entreprise chacun a un rôle à jouer : c’est ce que les salariés ont parfois tendance à oublier en adoptant une posture passive, voire revendicatrice. Or, les droits et les obligations sont partagés et l’idéal serait qu’ils soient respectés de part et d’autre.
La meilleure compréhension des enjeux de l’entreprise, la motivation à l’effort supplémentaire et l’engagement sincère distinguent les employés fidèles si précieux en temps durs. Bien évidemment, le même esprit d’équipe et le sens du sacrifice doivent aussi être témoignés par les dirigeants. Dans ce sens-là, la nouvelle normalité ne serait-elle pas juste un vrai retour à la normalité
tout court ?

————————————–

Les erreurs à éviter face à la Nouvelle normalité

La plus grande erreur, et aussi la plus fréquente qui existe, serait de rester dans le déni pur et simple du changement fondamental qui est toujours en cours. Sans cela, le concept même de la Nouvelle normalité (et aussi le Renouveau) est impossible. La sincérité envers soi-même et envers les autres est ici cruciale. Cela concerne aussi les situations où nous n’avons pas réponse à tout : dire «je ne sais pas encore, mais je fais de mon mieux pour comprendre» est un exercice très difficile pour certaines personnes ayant une grande idée d’elles-mêmes et de leur pouvoir sur les éléments. Un autre danger serait de se laisser aller à l’émotionnel incontrôlé et débordant. Savoir faire la différence entre les faits, les opinions ou croyances et les émotions bien nommées est un défi de tous les jours.

Propos recueillis par Nabila Bakkass

L’intégralité de l’article à découvrir: https://lematin.ma/journal/2020/nouvelle-normalite-on-y-reflechissait-profondement/344092.html


Capture-d’écran-de-2020-09-09-19-10-50-1-1200x675.png

9 septembre 2020 Non classé0

La crise sanitaire a modifié en profondeur notre vie quotidienne. Certes, nous manquons de visibilité quant à notre avenir, aussi bien personnel que professionnel, mais une chose est sûre c’est que le monde dans son ensemble ne sera plus jamais identique à celui d’autrefois. Désormais, nous serons obligés de composer avec ce que l’on appelle « la nouvelle normalité ». Des explications avec Malgorzata Saadani, Coach ICC, conférencière et médiatrice.

#covid19 #nouvellenormalité #lematin #changement #maroc #francophonie #newnormal #coaching #flashcoaching


Copyright Coach On Line 2017.