Le site Coach On Line en chargement

Capture-d’écran-de-2020-09-23-20-41-42-1200x675.png

23 septembre 2020 Non classé0

Czy Nowa Normalność Cię dotyczy ? Jeśli odpowiesz « Nie », znaczy to tylko tyle, że jeszcze jej nie dostrzegasz. We wszystkich innych przypadkach różnica w odpowiedzi będzie polegać jedynie na skali tego wpływu, jego bezpośredniości i oczywiście kierunku.

Nowa Normalność jest FAKTEM czyli czymś, co istnieje niezależnie od tego czy się z nią zgadzamy i czy jesteśmy jej świadomi. Przez ostatnie kilka miesięcy kolejne kraje na świecie wkraczały jeden po drugim w covidową rzeczywistość, której głównym wyznacznikiem były restrykcje wolności osobistych i obywatelskich oraz intensywne, regularne informowanie o alarmującej sytuacji sanitarnej, wzbudzające strach, niepewność oraz podatność na rozmaite teorie spiskowe żerujące na emocjonalności i niewiedzy społeczeństw. Zresztą, wobec koronawirusa w wersji covid-19 nawet wybitni i doświadczeni lekarze i naukowcy nie są całkowicie pewni swoich konkluzji.

I tu dochodzę do pierwszej z wielu cech Nowej Normalności : jej nieprzewidywalność. Oczywiście w tzw. Poprzedniej Epoce też mieliśmy jakąś dozę nieprzewidywalności, ale na nieporównanie mniejszą skalę. Nawet margines ryzyka był w jakimś stopniu oszacowany, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Z rzeczy najprostszych możliwe było np. zaplanowanie wyjazdu wakacyjnego lub biznesowego, czy też zorganizowanie konferencji nawet (albo raczej zwłaszcza) z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dziś trudno jest przewidzieć czy w ogóle podroż w konkretnym kierunku lub konkretnym terminie się odbędzie w perspektywie 30 dni, bo decyzje umożliwiające przemieszczanie się lub zamykanie całych regionów są komunikowane praktycznie z dnia na dzień. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo trudno jest stworzyć jakakolwiek rozsądną strategię nie mając u jej podstaw choćby ogólnych założeń stałych.

Tak wiec, czy tego chcemy czy nie, czy to lubimy czy nie, czy mamy ku temu zdolności czy nie – musimy nauczyć się żyć i funkcjonować z elementem niepewności.

Drugą cechą Nowej Normalności jest to, że nie na wszystkie osoby i nie na wszystkie branże wpłynęła ona z taką sama silą. Są dziedziny, w których nastąpiła prawdziwa rewolucja, a są i takie, które z ulgą wróciły do funkcjonowania w starym systemie i bardzo lubią myśleć, ze żadna zmiana ich nie dotyczy (czyli mówiąc językiem psychologii wykazują klasyczne wyparcie ze świadomości)

Po trzecie, nawet jeśli Nowa Normalność nas akurat nie dotyczy bezpośrednio, może bardzo wyraźnie wpływać na nasza codzienność pośrednio, poprzez osoby lub firmy z naszego otoczenia, u których duże zmiany które zaszły, są następnie przekładane na ich dalsze otoczenie. W tej kategorii można przytoczyć przykład z grupy zachowań społecznych : możemy być poproszeni o zachowanie dystansu i używanie maseczki ochronnej w sytuacjach nawet nie wymaganych przez prawo, ale które wynikają z obaw naszego rozmówcy. Tak więc pośrednio wpłynie to naszą sytuację, mimo że sami możemy nie podzielać jego obaw.

W czwartej kolejności, Nowa Normalność nie zawsze ma ten sam kierunek : oczywiście dla zdecydowanej większości osób i branż jest to kierunek negatywny powodujący spadek obrotów i zwiększenie kosztów działania, często utratę źródła zarobkowania. Jednak dla prężnych sektorów IT, sklepów internetowych, usług dostawczych, telekomunikacyjnych, artykułów medyczno-sanitarnych pandemia i jej efekty spowodowały bardzo dynamiczny i lukratywny wzrost zapotrzebowania na ich towary i usługi, często na granicy wydolności. Czyli w przeciwieństwie do poszkodowanej większości, niektóre dziedziny odnotowały super-koniunkturę.

Nowa Normalność nie trwa jeszcze wystarczająco długo, aby do jej zrozumienia można się posłużyć wypracowanymi modelami. Moim zdaniem, wciąż jesteśmy w fazie wnikliwej obserwacji i analizy ; za wcześnie jeszcze na miarodajne wnioski. Jedno jednak możemy zrobić już teraz : otworzyć wszystkie nasze receptory intelektualne i emocjonalne, aby jak najwięcej dowiedzieć się i zrozumieć z procesów, które zachodzą wokół nas. Łącząc i interpretując fakty, zapamiętując konteksty, dajemy sobie większe szanse na wyjście z kryzysu obronną ręką. Jeśli zaś chodzi o umiejętności miękkie, zachęcam Was do pracy nad własnym rozwojem osobistym : nad podejściem do zmiany, nad komunikacją, nad elastycznością… Mogłabym jeszcze długo wymieniać te cechy, ale najważniejsze jest to, abyście sami zdefiniowali u siebie obszary wymagające pracy i w racjonalny, zorganizowany sposób do niej przystąpili. TO JEST TEN MOMENT! Sukces, jaki odniesiecie spowoduje, że spojrzycie na Nową Normalność z innej perspektywy i że będzie ona dla Was pasjonującym wyzwaniem, a nie koszmarem na jawie.

Malgorzata Saadani

Coach ICC

Conférencière et médiatrice

#homeoffice #googleads #koronawirus #flashcoaching #instagram #zmiana #kwarantanna #international #development #strategia #sukces #business #hybride #strategia #organisation #mindfulness #natura #szczescie #nadzieja #dobro #influence #coaching #linkedin #facebookads #instagram #covid19 #nowanormalnosc #newnormal


Malgorzata-Saadani-1200x1341.jpg

21 septembre 2020 Non classé0

https://lematin.ma/journal/2020/vos-collaborateurs-ont-mal-reprendre-travail-essayez-lonboarding/344739.html

La contribution exclusive de coach Malgorzata Saadani au dossier paru dans Le Matin:

Pensez-vous que les collaborateurs de retour sur les lieux de travail doivent faire de nouveau l’objet d’un processus d’intégration ? Quel en est l’intérêt ?

Certainement oui ! La situation dans laquelle les entreprises se sont trouvées suite à l’annonce de la pandémie et à la panoplie des nouvelles contraintes exige un travail minutieux de réorganisation pour observer les nouvelles normes d’hygiène et de sécurité au travail, y compris dans leur aspect humain et relationnel.

La Nouvelle Normalité dont il s’agit, touche tout particulièrement le milieu professionnel où réduire la marge d’incertitude et de risque d’erreur est primordiale pour rebondir après un tassement sérieux du chiffre d’affaires dont on ne connaît pas encore la dimension définitive. L’étendue des changements au sein des entreprises est extrêmement variable en fonction des 2 paramètres : le premier étant la spécificité du secteur et sa vulnérabilité face à la crise actuelle, le deuxième – son propre historique en matière de gestion du capital humain. Autrement dit, une société dont l’activité est liée p.ex. au tourisme ou à l’événementiel aura beaucoup plus d’effort à fournir, tout comme celle qui n’était pas rigoureusement gérée avant la crise.

L’intérêt d’une vraie réintégration de l’ensemble du personnel aurait un triple avantage : elle marquerait une étape franchie d’une manière très claire pour l’ensemble du personnel, elle galvaniserait la solidarité et la cohésion en interne, et aussi elle permettrait de rattraper les erreurs passées et instaurer par la même un modèle de fonctionnement plus efficient et plus adapté au nouveaux défis.

Comment reconnecter un collaborateur avec son environnement de travail, ses collègues et le management ?

Je pense que c’est une période qui révèle déjà beaucoup de vérités sur la gestion RH dans les entreprises : une résultante de ce que ces relations étaient « avant », de comment elles étaient préservées pendant le confinement et quelle stratégie a été adoptée pour le « post-Covid ».

Sans parler du fait que ce jeu de vérité grandeur nature concernera aussi tout le monde à titre individuel : qui a été à la hauteur en temps difficiles ? Qui a assumé ses responsabilités et qui les a esquivées ? Qui était solidaire ? Qui s’est révélé opportuniste ?

Du point de vue pratique, il y a donc un nouveau modèle de fonctionnement à réfléchir et à réaliser, le plus souvent hybride présentiel-digital, rigoureusement préparé à la mode du protocole diplomatique : le cadre est fixe, mais au sein de ce cadre il y a la possibilité des aménagements contrôlés.

Une fois le modèle établi, la direction devra le communiquer à l’ensemble des collaborateurs, avec l’appui du management de proximité qui saura trouver les mots justes pour expliquer et aussi pour se tenir prêt à aider l’implémentation des consignes.

Quelles sont à votre avis les clés de succès d’un processus d’onboarding post-Covid ?

Comme dans chaque processus de changement c’est – à mon avis – la bonne communication transparente et bien maîtrisée qui me paraît une condition absolument nécessaire. Dans ce cadre, j’insiste sur ses deux aspects principaux, notamment la compétence technique et la capacité d’écoute.

Deuxièmement, la réintégration des collaborateurs selon les canevas modifiés stipule la mise à leur disposition des outils adéquats pour réaliser les missions. A titre d’exemple, si l’entreprise propose le télétravail partiel, elle doit équiper son employé d’un ordinateur correctement configuré (logiciels, accès à l’intranet etc.) et s’assurer de la qualité de sa connexion internet à domicile (p.ex. prendre en charge une partie de ses frais d’abonnement personnel ou fournir un outil de connexion portable).

Troisièmement, c’est une occasion pour démontrer la créativité dans la recherche des « pontages » qui soutiendront les efforts de cohésion dans le monde de travail hybride : qu’est-ce qui peut maintenir le lien social et amical habituel ? La question reste ouverte et les réponses seront trouvées au cas par cas, adaptées pour chaque entreprise et sa spécificité.

Enfin, dans la situation où les contraintes formelles liées à l’épidémie peuvent encore varier à tout moment et sans préavis, il est très important pour tout le monde de garder la souplesse et la réactivité dans le fonctionnement quotidien. La préservation de ses deux qualités et leur renforcement tant au niveau individuel que collectif faciliteront non seulement la réintégration dans des conditions changées mais permettront également de mieux aborder l’avenir plutôt imprévisible.

#stratégie #hapiness #teletravail #coronavirus #changement #flashcoaching #instagram #confinement #international #developpement #statistique #stratégie #créativité #googleads #succès #business #bienetre #gestion #masque #respect #souplesse #adaptation #tétu #hybride #organisation #habitude #pleineconscience #naturel #simplicité #influence #covid19


Capture-d’écran-de-2020-09-14-13-51-22-1200x675.png

14 septembre 2020 Non classé0

Êtes-vous concerné par la Nouvelle Normalité? Si la réponse est „non” c’est juste parce que vous ne la voyez pas encore. Dans tous les autres cas, les réponses à cette question vont varier en fonction de l’étendue des changements vécus, la force de leur impact et bien sûr leur nature.

La Nouvelle Normalité est un FAIT donc par définition elle existe, peu importe si nous en sommes conscients et si nous l’apprécions. Durant ces derniers mois, tous les pays entraient les uns après les autres dans la réalité covid, marquée par les restrictions des libertés personnelles et citoyennes. Les communiqués réguliers, fréquents et alarmants sur la situation sanitaire provoquaient la peur, le sentiment d’instabilité et exposaient les personnes fragilisées au stress et aux multiples théories de complot. D’ailleurs, face au coronavirus en sa version Covid-19, même les éminents chercheurs et les médecins expérimentés ne se prononcent pas encore d’une manière totalement univoque et affirmative.

Le premier signe distinctif de la Nouvelle Normalité c’est donc son imprévisibilité. Bien sûr, avant et depuis toujours les choses n’étaient pas à 100% prévisibles, mais à l’échelle raisonnable et maîtrisable on pouvait faire des projets. Aussi bien en business que dans la vie courante, la marge du risque faisait l’objet des estimations et ça tenait la route. Pour citer les exemples les plus simples, il était possible de planifier ses voyages ou d’organiser une conférence professionnelle quelques mois à l’avance. Aujourd’hui, il est difficile de prévoir si le voyage vers une destination donnée sera possible à l’horizon de 30 jours: les décisions administratives concernant les restrictions de déplacements sont prises souvent du jour au lendemain et concernent soit les pays entiers, soit certaines régions. En plus, ces nombreuses régulations changent fréquemment.

Du point de vue d’un chef d’entreprise, il est très compliqué d’établir une stratégie d’activité à moyen ou long terme sans avoir au moins les grandes lignes des conditions stables, chose qui est devenue quasi impossible à l’heure actuelle.

En somme, qu’on le veuille ou non, qu’on l’aime ou non, qu’on ait le talent d’improviser ou non – nous devons juste apprendre à fonctionner avec un élément d’instabilité permanent.

Deuxièmement, la Nouvelle Normalité n’a pas impacté toutes les personnes et tous les secteurs avec la même intensité. Il y en a qui ont subi une véritable révolution, et il y en a qui sont retournés vite et avec soulagement à l’ancien ordre des choses, et qui se plaisent à croire qu’ils ne sont pas concernés par un quelconque changement. Autrement dit, sous cet aspect-là ils sont dans le déni.

Troisièmement, même si la Nouvelle Normalité ne nous touche pas directement, elle peut impacter notre quotidien d’une manière indirecte, à travers les personnes et les entreprises, qui elles ont subi les changements, et qui les relayent et les communiquent à leur environnement. A titre d’exemple, nous pouvons citer un cas de la vie sociale: nous pouvons être demandés de garder la distance de sécurité et utiliser le masque de protection dans les situations qui ne sont même pas exigées par la loi, mais qui résultent des craintes de notre interlocuteur. Donc, de cette façon ces préoccupations vont nous impacter concrètement, même si nous ne partageons pas ces opinions.

Quatrièmement, la Nouvelle Normalité n’a pas pris la même signification et la même direction pour tout le monde. Bien sûr, pour une grande majorité des personnes et des secteurs, c’est une tendance négative marquée par la chute du chiffre d’affaires et l’augmentation des coûts du fonctionnement, parfois même la perte pure et simple d’une source de revenus. Mais pour les domaines dynamiques des nouvelles technologies, les magasins en ligne, les fournisseurs de télécoms, les sociétés de livraisons et tout ce qui se réfère à l’équipement médical, la pandémie a mobilisé une très forte demande pour leurs produits et services, parfois même à la limite de ce qu’ils sont capables de fournir. Donc, contrairement à la majorité sinistrée, ces secteurs-là bénéficient d’une conjoncture exceptionnelle.

La Nouvelle Normalité ne dure pas encore assez longtemps pour pouvoir modéliser son fonctionnement. A mon avis, nous sommes toujours au stade d’observation attentive et de l’analyse des données; il est vraiment trop tôt pour formuler les conclusions valables.

Néanmoins, vous pouvez faire une chose: ouvrir tous vos capteurs intellectuels et émotionnels pour apprendre le maximum des processus qui se déroulent devant vos yeux et autour de vous. En collectant et en interprétant les faits, et en en mémorisant les contextes vous multipliez vos chances d’apprivoiser la Nouvelle Normalité, y trouver votre style et votre place, en contournant la crise en cours.

Aussi, je vous encourage vivement à perfectionner vos compétences personnelles: votre approche du changement dans la vie, votre communication, votre souplesse et capacité d’adaptation… Je pourrais en énumérer davantage, mais il est plus intéressant que vous les définissiez vous-mêmes, et que vous abordiez ce travail d’une manière rationnelle et bien structurée. C’EST LE MOMENT DE LE FAIRE! Votre succès dans cette voie vous permettra de regarder la Nouvelle Normalité d’une autre perspective. Ainsi, elle deviendra pour vous un défi passionnant et non pas un cauchemar en temps réel.


Capture-d’écran-de-2020-09-09-19-10-50-1-1200x675.png

10 septembre 2020 Non classé0

La crise sanitaire a modifié en profondeur notre vie quotidienne. Certes, nous manquons de visibilité quant à notre avenir, aussi bien personnel que professionnel, mais une chose est sûre, c’est que le monde dans son ensemble ne sera plus jamais identique à celui d’autrefois. Désormais, nous serons obligés de composer avec ce que l’on appelle «la nouvelle normalité». Des explications avec Malgorzata Saadani, coach ICC, conférencière et médiatrice.

Conseil : En cette période de crise sanitaire, on parle de plus en plus du concept de la «nouvelle normalité». Concrètement de quoi s’agit-il ?
Malgorzata Saadani : Le terme «nouvelle normalité» est apparu d’abord dans les discussions, puis dans les écrits à la suite d’une conclusion générale que la survenue du coronavirus avait définitivement changé le visage du monde que nous connaissions. Son caractère global et la profondeur de son impact jamais vus auparavant ont fait que le monde dans son ensemble ne sera plus jamais identique à celui d’autrefois, quelle que soit la vitesse du retour à l’activité dite «normale». Le rouleau-compresseur de la maladie elle-même, des peurs légitimes, des théories du complot, des confinements et de la crise économique est passé par là, et nous sommes actuellement au stade de la recherche du nouvel équilibre tout en admettant que ni le virus ni la crise économique ne sont encore terminés. La «Nouvelle normalité» est donc un défi institutionnel et individuel de trouver les points de repère sur lesquels on pourra construire l’avenir.

Qu’est-ce que cela implique pourla vie en entreprise ?
Au sein d’une entreprise, il y aura deux aspects majeurs qui canaliseront l’attention. Le premier c’est tout naturellement la sécurité sanitaire au travail et sa conformité avec la législation en cours qui change en permanence dans le but de s’adapter au mieux à la situation épidémique. Le deuxième, c’est un défi de l’innovation et de la recherche pour préserver la viabilité économique de l’entreprise à court et moyen termes et de garantir son développement stratégique à long terme. De ce point de vue, la «Nouvelle normalité» est un challenge qui va départager les vrais leaders visionnaires des simples administrateurs.

Quels sont les nouveaux enjeux pour les managers d’entreprises ?
D’après ma connaissance des profils et aussi d’après l’observation du terrain, la première compétence sollicitée actuellement chez un manager est sa capacité de gestion de crise dans le sens le plus large du terme, ce qui va avec les attributs qui le rendent possible : le sang froid, l’aptitude de communication, la réflexion cartésienne, la souplesse, la rigueur, la capacité d’adaptation et l’anticipation. Pour ainsi dire, les qualités regroupées d’un bon général sur le front. Finalement, ce n’est pas pour rien que «L’Art de la guerre» de Sun Tzu (datant pourtant de l’antiquité) a toujours été une lecture recommandée aux leaders en business. Évidemment, cette liste ne serait pas complète sans la créativité et l’empathie puisqu’il s’agit de diriger des Hommes et d’assumer une certaine responsabilité sociale de l’entreprise. D’ailleurs, c’est le bon moment pour vérifier l’application pratique de toutes les stratégies et réalisations RSE si fièrement présentées depuis des années sur les forums professionnels et dans les médias.
Qu’en est-il dans la pratique aujourd’hui ? Est-ce possible de s’attendre à ce que toutes ces qualités managériales soient réunies chez une seule personne ? On peut toujours l’espérer, mais il suffit qu’un manager éclairé et averti soit conscient de ses propres atouts et limites, et qu’il s’entoure des collaborateurs dont les compétences particulières pourront le soutenir et compléter dans ses efforts.
Les managers et les RH sont appelés à cultiver les aspects positifs pour mieux dépasser cette épreuve et s’adapter aux changements. Par quels moyens doivent-ils relever ce défi ?
Je pense qu’ils doivent commencer par soi-même pour montrer le bon exemple à suivre. C’est une belle occasion pour démontrer l’efficacité des nombreuses formations en développement personnel et en management moderne qu’ils ont certainement suivies à la demande de l’entreprise durant ces dernières années. Si revoir la documentation et se souvenir des enseignements ne sont pas suffisants pour faire face à la situation, ça sera peut-être le moment de se faire accompagner par un coach expérimenté ou de compléter les connaissances grâce aux outils d’e-learning. Quels que soient les enjeux du travail quotidien, la crise exige des managers l’abandon du superflu pour mieux se concentrer sur les actions essentielles. Dans cette voie, les valeurs partagées et inscrites sur la charte des valeurs communes constituent un socle incontournable et un outil tout trouvé. Qui se rappelle aujourd’hui des séances de cohésion d’équipes consacrées à ce sujet ? Pourtant, poser le regard sur ces contenus permet de trouver une bonne perspective et de voir la situation sous tous ses aspects.

Côté salariés, quelles sont les compétences à développer pour mieux vivre dans cette nouvelle normalité ?
Au sein d’une entreprise chacun a un rôle à jouer : c’est ce que les salariés ont parfois tendance à oublier en adoptant une posture passive, voire revendicatrice. Or, les droits et les obligations sont partagés et l’idéal serait qu’ils soient respectés de part et d’autre.
La meilleure compréhension des enjeux de l’entreprise, la motivation à l’effort supplémentaire et l’engagement sincère distinguent les employés fidèles si précieux en temps durs. Bien évidemment, le même esprit d’équipe et le sens du sacrifice doivent aussi être témoignés par les dirigeants. Dans ce sens-là, la nouvelle normalité ne serait-elle pas juste un vrai retour à la normalité
tout court ?

————————————–

Les erreurs à éviter face à la Nouvelle normalité

La plus grande erreur, et aussi la plus fréquente qui existe, serait de rester dans le déni pur et simple du changement fondamental qui est toujours en cours. Sans cela, le concept même de la Nouvelle normalité (et aussi le Renouveau) est impossible. La sincérité envers soi-même et envers les autres est ici cruciale. Cela concerne aussi les situations où nous n’avons pas réponse à tout : dire «je ne sais pas encore, mais je fais de mon mieux pour comprendre» est un exercice très difficile pour certaines personnes ayant une grande idée d’elles-mêmes et de leur pouvoir sur les éléments. Un autre danger serait de se laisser aller à l’émotionnel incontrôlé et débordant. Savoir faire la différence entre les faits, les opinions ou croyances et les émotions bien nommées est un défi de tous les jours.

Propos recueillis par Nabila Bakkass

L’intégralité de l’article à découvrir: https://lematin.ma/journal/2020/nouvelle-normalite-on-y-reflechissait-profondement/344092.html


Capture-d’écran-de-2020-09-09-19-10-50-1-1200x675.png

9 septembre 2020 Non classé0

La crise sanitaire a modifié en profondeur notre vie quotidienne. Certes, nous manquons de visibilité quant à notre avenir, aussi bien personnel que professionnel, mais une chose est sûre c’est que le monde dans son ensemble ne sera plus jamais identique à celui d’autrefois. Désormais, nous serons obligés de composer avec ce que l’on appelle « la nouvelle normalité ». Des explications avec Malgorzata Saadani, Coach ICC, conférencière et médiatrice.

#covid19 #nouvellenormalité #lematin #changement #maroc #francophonie #newnormal #coaching #flashcoaching


Capture-d’écran-de-2020-08-30-11-41-02-1200x675.png

30 août 2020 Non classé0

La crise sanitaire de ces derniers mois a surpris beaucoup de monde par son arrivée soudaine, le confinement inédit et la nécessité de revoir ses canaux de communication pour tout type de besoins, en commençant par les contacts amicaux et familiaux, en passant par les achats, et en terminant par les consultations médicales. Mais est-ce que la banque en ligne, les repas livrés et le service client appuyé par l’intelligence artificielle vous ont vraiment été à 100 % inconnus ? Ça m’étonnerait ! Car depuis quelques années déjà, tout progressivement, nous étions invités et encouragés à régler de plus en plus de choses dans les systèmes à distance, voire même sans interaction humaine directe. Le Covid a juste clairement marqué une étape où certaines activités ont basculé entièrement en ligne – du moins momentanément.

Aujourd’hui, il est possible de revenir partiellement et sous certaines conditions vers les contacts présentiels, mais est-ce pour autant que tout redeviendra à l’identique comme dans le passé ? Je suis certaine que non.

La première raison, c’est que même les sceptiques ont admis le confort et la rapidité inégalables dans le traitement de certaines affaires en ligne. Le premier exemple qui me vient à l’esprit c’est l’utilisation des ordonnances médicales dématérialisées, mais aussi la tenue de certaines réunions à distance, ou encore le e-learning.

La deuxième raison, c’est que le Covid a juste accéléré la marche naturelle des choses, inévitable à long terme, et qui est arrivée d’un seul coup. Je suis sûre que cette accélération a donné des palpitations aux responsables d’implémentation des systèmes, mais malgré des couacs ici et là, ils s’en sortent globalement plutôt bien, compte tenu les circonstances.

Troisièmement, est-ce qu’un chef d’entreprise raisonnable qui a investi dans les moyens de vente à distance (plate-forme web, livraisons etc.) et dans la présence sur internet en général, abandonnerait tout ce qu’il a construit pour revenir vers les techniques d’un vendeur de marché traditionnel ? Sans qu’il y ait une information quelconque sur la disparition des menaces épidémiques qui l’avaient poussé à innover ? Je ne pense pas. Au contraire, je crois qu’il cherchera plutôt un retour sur son investissement en développant encore davantage les canaux de vente nouveaux et en les diversifiant.

Enfin quatrièmement, comme le disaient déjà les philosophes antiques, on ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière : l’eau qui s’écoule aujourd’hui n’est plus la même que celle d’hier, et demain elle sera encore différente. Autant admettre le concept du changement constant et élaborer son nouveau modèle de fonctionnement qui tiendra compte des conditions objectives actuelles et éventuellement futures, dans la limite de ce qui est prévisible.

Nous voilà dans la Nouvelle Normalité ! De mon propre point de vue professionnel, je l’aborde avec le sourire, et pour cause :

Coaching on line – coaching your life : voilà mon slogan qui date de l’année 2007 (déjà!) A l’époque – et jusqu’il y a quelques mois on considérait que c’était une extravagance de proposer à un client (surtout institutionnel) le coaching en ligne exclusivement. Ça suscitait même une certaine méfiance. Et pourtant… C’était mon choix délibéré dès le départ de pouvoir accompagner mes coachés à distance, sans aucune concession sur la qualité de la prestation, sur son efficacité, la sécurité et le bien-être du client. En parallèle – le progrès technologique était mon allié : les débits de connexion de plus en plus performants et accessibles, la multiplication des logiciels et des plate-formes, les réseaux sociaux…

Ici, je tiens à partager avec vous le fruit de mon expérience qui pourra vous faciliter la transition à votre tour, en vous indiquant les points cardinaux de la réussite de la communication directe en ligne. A mon avis, le plus important est de vous y préparer avec beaucoup de rigueur et de soin, tout comme en vous préparant pour une rencontre habituelle : la documentation, les supports etc. Cela concerne également votre image, votre ponctualité et votre disponibilité exclusive : ce n’est pas parce que vous êtes derrière l’écran que vous pouvez négliger votre tenue, consulter vos mails, répondre au téléphone et cuisiner en parallèle. Bien sûr, pour être efficace, il faut s’assurer des conditions techniques suffisantes, notamment le débit de la connexion, la tranquillité du lieu sans les dérangements présentiels ou sonores, et aussi la possibilité de recours à l’aide technique d’urgence si cela s’avère nécessaire. Je pense que le point crucial de votre réussite est votre capacité de concentration face à l’écran, bien sûr réciproque chez vos partenaires en ligne. Voilà comment c’est simple ! Tout le reste viendra avec votre expérience et les petits problèmes éventuels seront solutionnés au fur et à mesure.

Finalement, ce l’Humain et sa résistance naturelle au changement qui ont toujours été le facteur sceptique à la transition en ligne : tout le monde n’est pas de nature d’être en avant-garde. Et même aujourd’hui, une partie des entrepreneurs sont tout simplement soulagés de pouvoir revenir à la routine bien connue au lieu de sortir peut-être de leur zone de confort et s’adapter aux nouvelles tendances. C’est leur choix et je l’admets, sans forcément en être convaincue.

En tant que personne agile face au changement, et aussi en tant que coach qui accompagne depuis déjà plus de 13 ans les clients désireux du changement positif, je ne peux qu’encourager votre recherche de voie personnelle vers la performance et la réussite. Les conditions et les contraintes objectives étant là, c’est à vous de jouer sur les paramètres qui ne dépendent que de vous : votre souplesse, votre intelligence et votre ouverture d’esprit !


Capture-d’écran-de-2020-07-09-09-23-40-1200x675.png

9 juillet 2020 Non classé0

#Podobieństwa czy #różnice : co widzimy u człowieka w pierwszej kolejności ?

Jak bardzo można się z pozoru różnić, a jednocześnie jak bardzo jesteśmy do siebie po prostu po ludzku podobni…. To, że ktoś inaczej się ubiera, mówi, stosuje inną dietę czy inaczej modli – jest tylko zewnętrznym objawem jego myśli i potrzeb. Jeśli w relacjach z ludźmi skupiamy się na tych różniących nas elementach, to już na wstępie relacji stawiamy się w pozycji kontrastu, niezrozumienia i oporu.

I na odwrót : jeśli nie damy się zwieść tzw. pierwszemu wrażeniu i naszym własnym stereotypom, może się okazać, że spotkamy i znajdziemy wspólny język z ludźmi, którzy są nam z pozoru bardzo obcy.

Ja z doświadczenia wyciągnęłam dla siebie dwa cenne wnioski : pierwszy to przypomnienie, żeby nigdy nie #oceniać i nie #osądzać ludzi, których znamy mało albo wcale ; drugi wniosek był taki, żeby zawsze starać się znaleźć z rozmówcą to co nas łączy, zanim zaczniemy z nim dyskutować o tym, co nas różni. Nie jest to #nauka łatwa w zastosowaniu, wymaga uważności, otwartości, wzajemności i czasem nawet różnicowania się z otoczeniem. Ale uwierzcie mi – naprawdę warto…

#roznorodnosc #kultura #linkedin #coach #flashcoaching #facebook #poland #covid19 #kobieta #trener #doswiadczenie


Capture-d’écran-de-2020-06-30-07-31-26-1200x675.png

30 juin 2020 Non classé0

Aujourd’hui, en pleine sortie de la saison 1 du covid qui rime avec le déconfinement graduel, nous avons accumulé suffisamment d’expérience pour constater à quel point la solitude peut nous peser et à quel point nous sommes des êtres sociaux.

Pour y voir un peu plus clair, je vous propose d’aborder le sujet d’une manière ordonné, critère par critère. Et si vous avez ressenti vous-même la douleur de la solitude : le sentiment d’être transparent, le sentiment d’être seul au monde ou le sentiment d’exclusion, vous trouverez dans mon analyse les réponses à vos questions et une forme de réconfort grâce à la compréhension rationnelle de vos émotions.

Comme point de départ, je prendrai le constat évident : nous n’avons pas tous les mêmes besoins de contacts directs et présentiels : en quantité et en intensité. Et nous n’avons pas tous non plus les mêmes exigences de la part de nos contacts. Pour certains, une simple présence silencieuse, de temps en temps, sera suffisante. Pour d’autres, des discussions régulières, de haut niveau intellectuel seront nécessaires. Mais il y a un point commun entre tous : ceux qui ont un amour de soi et l’acceptation de soi bien développés, seront plus satisfaits de leur solitude que ceux qui ne s’apprécient pas eux-mêmes. Aimez-vous vous-même ?

Il y a plusieurs genres de solitude : évidemment l’éloignement physique, puis l’isolement intellectuel, autrement dit l’incompréhension profonde et durable avec l’entourage. Dans la version plus dure, il y a aussi la sensation de transparence lorsqu’on a l’impression de devenir invisible, inaudible et par extension, inutile. Enfin, quand de par nos opinions ou origines nous appartenons à une minorité dans la société où nous vivons, le sentiment de solitude est tout aussi cruel : nous ressemblons aux gens qui nous entourent (souvent la famille proche) mais les différences dans la manière de réfléchir et agir nous sépare tellement qu’en réalité nous sommes très seuls.

Est-ce que vous vous retrouvez dans l’une de ces variantes de la solitude ? La réponse « oui » est tout à fait dans la norme. A une seule condition, tout de même : que cela arrive ponctuellement, et que cela dure par périodes. Car, si la solitude devient forte et permanente, elle peut mener à une souffrance intense et s’apparenter à une forme de torture psychologique raffinée.

En revanche, si vous appréciez vos moments de solitude, c’est tout aussi intéressant et profitable pour vous. Car maîtrisée et choisie, elle aide à mettre les idées en place et à être créatif.

Ainsi, je vous invite à trouver par la voie d’expérience, la juste dose de solitude qui sera adaptée à votre personnalité et à vos besoins sociaux. Si vous la définissez vous-même, elle deviendra votre choix conscient et votre alliée, au lieu d’être une peine subie, mal vécue et destructrice.


Capture-d’écran-de-2020-06-19-07-21-41-1200x675.png

19 juin 2020 Non classé0

Le télétravail : est-ce juste une solution de dépannage ou déjà une nouvelle ère dans le monde de l’entreprise ? Le premier bilan d’étape post-Covid nous apporte des renseignements précieux.

A l’annonce du confinement dû à l’épidémie qui a tracé son chemin à travers tous les pays, tous ceux qui le pouvaient ont opté pour le télétravail : en commençant par l’activation des ventes en ligne déjà pré-existantes, en passant par le traitement des dossiers administratifs, et en terminant par la tenue des télé-réunions et des webinaires à grande échelle.

Les secteurs d’activité qui se sont adaptés le plus facilement sont ceux qui avaient déjà entamé leur diversification et leur transformation digitale auparavant : les médias, les banques et les plate-formes d’achat diverses.

Mais la transformation digitale ne signifie pas encore qu’on est prêt pour le télétravail généralisé et durable. Tout simplement parce qu’il y a une grande différence entre le travail improvisé temporaire, et de ce fait susceptible aux imperfections, et une méthode durable et fiable qui nécessite de remplir plusieurs conditions.

D’abord les paramètres techniques tels que la qualité de la connexion, le matériel configuré et sécurisé, donc l’ordinateur, le système audio-visuel et la base logiciel dédiée.

Ensuite, pour bien travailler en ligne on a besoin de bonnes conditions de l’environnement immédiat : une pièce (ou au moins un espace) dédiée au travail, à l’abri des dérangements présentiels ou sonores, une chaise et un bureau ergonomiques.

Enfin, dans le troisième groupe d’exigences nous avons les préférences et les compétences personnelles telles que la capacité d’auto-organisation de travail tout en respectant la distanciation avec la vie privée, l’autonomie dans la prise des décisions courantes et aussi l’aspect social qui est propre à chaque personne. Autrement dit : à quel point ressentons-nous besoin de contacts sociaux directs avec les gens dans le cadre du travail.

Au vu des conditions actuelles et de l’expérience de terrain que le confinement nous a révélé, le télétravail a certainement prouvé sa raison d’être. Ce qui était auparavant considéré comme une extravagance, voire une tentative supposée de l’absence injustifiée du lieu de travail, paraît désormais comme une alternative évidente. Certains employeurs y ont même trouvé une possibilité de réduire une partie de leurs charges de fonctionnement, notamment liées à l’entretien des bureaux et d’infrastructures coûteuses. Pour les employés, c’est le temps habituellement consacré aux déplacements sur leurs lieux de travail qui a été un gain indéniable.

Alors, est-ce que le télétravail deviendra la méthode suivie majoritairement ?

Je pense qu’il sera au moins une option sérieuse pour certaines activités qui peuvent l’être sans impacter négativement les résultats. En même temps, il y en a qui nécessiteront toujours la présence physique sur le lieu de travail.

En conclusion, je pense que nous nous dirigeons plutôt vers le système durable hybride, modelé d’une manière raisonnable et bien étudié sur le plan financier et organisationnel, ce qui demandera des entreprises une rigueur dans la préparation technique, en plus des efforts dans l’explication et l’introduction des changements, et ensuite toute une politique de cohésion des équipes pour préserver l’identité culturelle de l’entreprise et son rôle communautaire.

Malgorzata Saadani coach ICC

#teletravail #homeoffice #coronavirus #changement #flashcoaching #instagram #confinement #carrière #international #developpement #statistique #stratégie #créativité #succès #business #bienetre #malgorzatasaadani #gestion #temps #masque #respect #courtoisie #souplesse #adaptation #sourire #hybride #organisation #habitude #rythme #image #naturel #simplicité #optimisme #générosité #partage #influence #covid19


Capture-d’écran-de-2020-06-15-11-38-36-1200x675.png

15 juin 2020 Non classé0

Na pytanie o to, czy potrafią logicznie myślec i wyciągać wnioski większość znanych mi osób albo od razu odpowie : « Tak ! », albo nawet oburzy się, że zadajemy im takie pytanie. Bo przecież « To takie oczywiste ! »

W praktyce okazuje się jednak, że ta umiejętność ma charakter życzeniowy, delikatnie rzecz ujmując. Czyli, że teoretycznie proces myślowy jest, analiza faktów też, ale w chwili podejmowania kolejnej decyzji wszystkie wnioski idą w niepamięć i powielamy stare schematy, najczęściej odruchowe, emocjonalne i wiążące się z przekonaniami na temat rzeczywistości, które nie są faktami, tylko ich odbiciem w krzywym zwierciadle naszych wlasnych poglądów.

W pierwszych tygodniach trwania pandemii ograniczenia prawno-administracyjne i samo życie dosadnie pokazały nam, że nie wszystko w co wierzymy przekłada się na fakty, i że nasze przekonania też nie są nienaruszalne. Oczywiście wszyscy tęsknili do normalności i wyczekiwali momentu, kiedy będą mogli wrócić do uporządkowanego życia, do którego byli przyzwyczajeni.

Jednak ta powracająca normalność zyskała przydomek « nowej », czyli jednak nie całkiem takiej samej jak ta, którą pamiętamy sprzed epidemii. Logicznie nasuwąjacy się wniosek jest taki, że covid udzielił nam życiowej lekcji : co jest ważne w życiu, jakie są granice naszej odporności psychicznej, jak bardzo jest dla nas ważna wolność osobista i w imię czego potrafimy ją ograniczyć, w jakim zakresie i na jak długo…

Teraz, kiedy możemy stopniowo wracać do aktywnosci, mówię « Sprawdzam ! » i uważnie obserwuję kto się czego nauczyl. I dochodzę do niejednoznacznych wniosków : ci ktorzy zadali sobie trud pracy nad sobą, odebrali bardzo cenną informację i być może wprowadzili pozytywne zmiany w swojej postawie wobec wielu spraw.

W przeciwległej grupie znajdują się ci wszyscy, którzy z uporem maniaka wracają do swoich zaplanowanych wcześniej projektów, dużych i małych i nie uwzględniając żadnych czynników forsują ich realizację, tak jak gdyby nic się nie wydarzyło i jak gdyby te 3 miesiące po prostu były tylko wyrwanymi kartkami z kalendarza.

Oczywiście dopiero czas pokaże skalę i rodzaj przemian jakie zachodzą i jakie bedą zachodzić w życiu codziennym, zawodowym, a nawet społecznym. Jedno jest pewne : stoimy dziś przed wielką szansą na przemeblowanie życia wg najwyższych standardów, pod warunkiem, że uruchomiliśmy w praktyce umiejętność wyciągania wniosków.

I to od nas samych zależy, czy i jak wprowadzimy zmiany na lepsze…

Malgorzata Saadani, coach ICC

#jeszczebędzienormalnie #nowanormalność #nowaste #wniosek #coronavirus #change #zmiana #original #flashcoaching #instagram #kwarantanna #influence #instant #poland🇵🇱 #polska #covid19 #kariera #rozwój #goals #news #openmind #light #international #development #adaptacja #power #strategia #biznes #business #beauty


Copyright Coach On Line 2017.